Title: Elektrické stroje s axiálním magnetickým tokem
Other Titles: Electrical machines with axial magnetic flux
Authors: Srogončík, Václav
Advisor: Pechánek Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Laksar Jan, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27567
Keywords: stroje s axiálním magnetickým tokem a permanentními magnety;porovnání strojů s radiálním a axiálním magnetickým tokem;aplikace strojů s axiálním magnetickým tokem.
Keywords in different language: axial magnetic flux and permanent magnet machines;comparison of machines with radial and axial magnetic flux;applications of axial magnetic flux machines.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá stroji s axiálním magnetickým tokem a permanentními magnety. V prvních dvou kapitolách je rozebrána topologie těchto strojů a principy na kterých je tato technologie založena. Dále jsou srovnány stroje s axiálním magnetickým tokem se stroji klasickými, tedy s magnetickým tokem radiálním. V závěru této práce je uvedeno několik možností použití těchto strojů i s příklady ať už se jedná o prototypy, nebo stroje již komerčně využívané. V závěru této práce jsou rozebrány výhody a slabiny této technologie a tedy i vhodné použití.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with machines with axial magnetic flux and permanent magnets. The top two chapters discuss the topology of these machines and the principles which this technology is based on. As a next step machines with axial magnetic flux are compared with conventional machines, i.e. machines with radial magnetic flux. At the end of this thesis there are mentioned several possibilities of using these machines and examples usage, whether they are prototypes or machines already commercially used. At the end of this work are analyzed advantages and weaknesses of this technology and thus suitable use.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Srogoncik.pdfPlný text práce3,09 MBAdobe PDFView/Open
070847_oponent.pdfPosudek oponenta práce366,26 kBAdobe PDFView/Open
070847_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce279,01 kBAdobe PDFView/Open
070847_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce205,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27567

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.