Title: Inovace měřicích úloh z předmětu elektrické přístroje
Other Titles: Innovation of laboratory measurements within subject electric apparatus
Authors: Koranda, Tomáš
Advisor: Vajnar Vladimír, Ing.
Referee: Sedláček Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27569
Keywords: elektrické přístroje;měřicí úlohy;inovace;přístrojový transformátor;kontakt;nepřímé jištění;přímé jištění;bleskojistka
Keywords in different language: electrical device;measuring tasks;innovation;instrument transformer;contact;indirect protection;direct protection;lighting arrester
Abstract: Tato práce se zabývá hodnocením aktuálního stavu měřicích úloh předmětu Elektrické přístroje 1 (KEE/EPR1) a následnými návrhy vylepšení jednotlivých úloh. To je prováděno za účelem lepšího znázornění problematiky, bezpečnosti měření, zlepšení efektivity měření. V první části práce je uveden teoretický rozbor laboratorních úloh. Další část práce se zabývá identifikací částí úloh vyžadujících inovaci.
Abstract in different language: This work is focused on evaluation of actual condition of measuring tasks of subject Electrical devices 1 and consecutive improvements of individual tasks. That is carried out for the purpose of improvement of representation of problematic, safety and effectiveness of measurement. In the first part of this work is written theoretical analysis of measuring tasks. The following part is focused on identification of parts of tasks requiring innovation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_KORANDA_E16B0020P.pdfPlný text práce2,89 MBAdobe PDFView/Open
070849_oponent.pdfPosudek oponenta práce403,84 kBAdobe PDFView/Open
070849_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce420,34 kBAdobe PDFView/Open
070849_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce211,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27569

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.