Title: Návrh pasivního domu s vytápěním pomocí tepelného čerpadla
Other Titles: Proposal of passive house heated by heat pump
Authors: Fürbacher, Vítek
Advisor: Hromádka Aleš, Ing.
Referee: Martínek Zbyněk, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27582
Keywords: tepelné čerpadlo;pasivní dům;větrání s rekuperací;úsporné řešení vytápění;tepelné čerpadlo vzduch-voda;nová zelená úsporám;dotace;návrh řešení vytápění;chlazení pasivních domů;vytápění pasivních domů;elektroinstalace;elektroinstalace pasivního domu;podlahové vytápění
Keywords in different language: heat pump;passive house;ventilation with recuperation;heat pump air water;grant;cooling of passive houses;wiring;wiring of passive house;floor heating
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na uvedení do problematiky rodinných pasivních domů a jejich vytápění. Jsou zde popsány způsoby jak docílit u rodinného domu pasivního standardu více způsoby. V této práci byl vytvořen návrh vytápění pasivního domu. Návrh řešení vytápění pasivního rodinného domu je realizován pomocí tepelného čerpadla napojeného k otopné soustavě i k soustavě připravující teplou užitkovou vodu. Vytvořené řešení poskytuje možnost regulovatelného vytápění, ohřevu teplé užitkové vody a chlazení objektu pomocí jednoho zařízení.
Abstract in different language: This Bachelor thesis is focused on introduction family passive houses issues and issues of heating. There are described several ways to achieve passive house standard. A passive house heating has been designed in this thesis. The solution design is realized by a heat pump, which is connected to a heating system and also to a system preparing hot water. The solution provides an adjustable heating, hot water preparing and cooling of the house with one device.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000_BP_Furbacher_final.pdfPlný text práce17,77 MBAdobe PDFView/Open
070866_oponent.pdfPosudek oponenta práce297,23 kBAdobe PDFView/Open
070866_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce258,48 kBAdobe PDFView/Open
070866_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce207,23 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27582

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.