Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠtekl Pavel, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorŠanta, Michal
dc.contributor.refereeKadlec Petr, Ing.
dc.date.accepted2017-6-23
dc.date.accessioned2018-01-15T15:04:04Z-
dc.date.available2016-10-14
dc.date.available2018-01-15T15:04:04Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-5
dc.identifier70871
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27584
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá PEM články a optimalizací jejich iniciační sekvence. Práce obsahuje stručnou historii článků, jejich druhy, bližší popis funkce PEM článku a jeho částí. Následně je podrobněji popsán článek, který je zkoumán v tomto experimentu. Jsou zde stanoveny faktory ovlivňující chod a především náběh článku. Tyto faktory jsou dále ověřeny měřením závislosti doby náběhu na předešlé odstávce a dalších termodynamických parametrech. Výsledky jsou zhodnoceny a v závislosti na nich je sestaven návrh optimální iniciační sekvence PEM článku.cs
dc.format48s. (51 791 znaků).cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectpalivový článekcs
dc.subjectpalivový článek s polymerním elektrolytemcs
dc.subjectpem palivový článekcs
dc.subjectpemfccs
dc.subjectfaktory ovlivňující náběh vodíkového palivového článkucs
dc.subjectiniciační sekvencecs
dc.subjectoptimalizace iniciační sekvencecs
dc.titleOptimalizace inicializační sekvence PEM palivového článkucs
dc.title.alternativeOptimalization of initial sequence of PEM fuel cellen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis deals with the hydrogen PEM fuel cells and with the optimalization of their initial sequence. The thesis contains a brief history of fuel cells in general, types of fuel cells and detailed description of basic functional principles and structure of the PEM fuel cell. Subsequently the particular PEM fuel cell which is examined in this experiment is also thoroughly described. Factors which affect the functionality and especially the starting sequence are stated. After that, these factors are confirmed by measuring the dependence of the starting sequence time on previous inactive time period and other thermo dynamical parameters. The results are subsequently evaluated and with respect to them, the optimal initial sequence design is drawn up.en
dc.subject.translatedfuel cellen
dc.subject.translatedproton exchange membrane fuel cellen
dc.subject.translatedpem fuel cellen
dc.subject.translatedpemfcen
dc.subject.translatedfactors affecting the initiation of hydrogen fuel cellen
dc.subject.translatedinitiation sequenceen
dc.subject.translatedoptimalization of initiation sequenceen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
optimalizace_inicializacni_sekvence_PEM_portal_final.pdfPlný text práce2,84 MBAdobe PDFView/Open
070871_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce310,17 kBAdobe PDFView/Open
070871_oponent.pdfPosudek oponenta práce419,44 kBAdobe PDFView/Open
070871_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce210,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27584

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.