Title: Paralelní chod třífázových transformátorů
Other Titles: Parallel Operation of Three Phase Transformers
Authors: Sobotka, Lukáš
Advisor: Šobra Jan, Ing.
Referee: Kindl Vladimír, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27585
Keywords: paralelní chod transformátorů;transformátor;impedance nakrátko;měření náhradního schématu transformátoru.
Keywords in different language: parallel operation of transformer;transformer;short circuit impedance;measurement of equivalent circuit of transformer.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku paralelního chodu třífázových transformátorů. Práce obsahuje simulaci paralelního chodu dvou stejných transformátorů. Hodnoty náhradního schématu transformátoru vycházejí z měření reálného transformátoru.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the issue of the parallel operation of three-phase transformers. The work includes a simulation of the parallel operation of two identical transformers. The values of the equivalent circuit of a transformer are based on measurements of a real transformer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP paralelni chod formatovany.pdfPlný text práce2,29 MBAdobe PDFView/Open
070873_oponent.pdfPosudek oponenta práce357,79 kBAdobe PDFView/Open
070873_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce235,07 kBAdobe PDFView/Open
070873_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce198,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27585

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.