Title: Provoz HVDC sítí s důrazem na problematiku spínání
Other Titles: Operation of HVDC grids with emphasis on the switching phenomena
Authors: Musil, Josef
Advisor: Vajnar Vladimír, Ing.
Referee: Mužík Václav, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27589
Keywords: provozní ztráty;ekonomické limity;stožáry;konstrukce;hybridní vypínač;spínání;komutační spínač;ultra rychlý vypínač;svodič přepětí;hvdc;měnič;dc;ac.
Keywords in different language: operating losses;economic limits;tower;construction;hybrid breaker;switching;load commutation switch;ultrafast disconnector;surge arrester;hvdc;invertor;dc;ac.
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na provoz HVDC sítí s důrazem na problematiku spínání. Cílem této práce bylo popsat princip přenosu výkonu po vedení HVDC a stanovit vypínání stejnosměrného proudu na úrovních vysokého napětí. V této práci byl kladen důraz na zpracování funkčnosti moderních hybridních HVDC vypínačů. Čtenář zde bude obeznámen se současnými nejdelšími vybudovanými aplikacemi ve světě. Součástí této práce jsou veškeré detailní informace týkající se měničových stanic, stožárů, izolátorů a vodičů používaných v tomto typu přenosu. Nakonec je zde obsaženo porovnání jednotlivých typů stejnosměrných vypínačů.
Abstract in different language: The bachelor thesis is focused on the operation of HVDC grids with emphasis on the switching phenomena. The aim of this work is to described the principle of power transmission of HVDC lines and to determine the breaking process of DC current at high voltage levels. In this work, emphasis is also put on the processing of the functionality of modern hybrid HVDC breakers. The reader will be familiar with the most specific applications in the world. This work includes all the detailed information regarding the inverter stations, towers, insulators and conductors used in this type of transmission. Finally, there is a comparison of the different types of HVDC circuit breakers.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Musil.pdfPlný text práce4,21 MBAdobe PDFView/Open
070877_oponent.pdfPosudek oponenta práce350,25 kBAdobe PDFView/Open
070877_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce377,08 kBAdobe PDFView/Open
070877_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce232,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27589

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.