Title: Numerická analýza při indukčních ohřevech
Other Titles: Numerical analysis by induction heating
Authors: Černiček, Michal
Advisor: Rot, David
Referee: Kožený, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2759
Keywords: indukční ohřev;magnetické pole;teplotní pole;QuickField;Agros2D;ANSYS Multiphysics;Comsol Multiphysics;RillFEM2D;metoda konečných prvků
Keywords in different language: induction heating;magnetic field;thermal field;QuickField;Agros2D;ANSYS Multiphysics;Comsol Multiphysics;RillFEM2D;fine element method
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na numerickou analýzu při indukčních ohřevech. Je zde popsána teorie indukčního ohřevu. Dále je zde uveden přehled programů pro indukční ohřev. A na závěr je porovnání numerických programů s analytickým řešením.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focused on numerical analysis at induction heating. There is discibed theory of induction heating. The overwiev software for induction heating is given further. There is compare the numerical software with analytical solution at the end.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC- indukcni ohrev.pdfPlný text práce915,9 kBAdobe PDFView/Open
040742_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce315,41 kBAdobe PDFView/Open
040742_oponent.pdfPosudek oponenta práce451,98 kBAdobe PDFView/Open
040742_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce139,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2759

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.