Title: Test odolnosti proti rušením šířeným vedením
Other Titles: Immunity test to conducted disturbances
Authors: Mokráček, Jakub
Advisor: Hromádka Miroslav, Ing. Ph.D.
Referee: Martínek Petr, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27594
Keywords: emc;elektromagnetická kompatibilita;test;odolnost;vf rušení
Keywords in different language: emc;electromagnetic compatibility;test;resistance;rf interference
Abstract: Tato práce je zaměřena na testování elektromagnetické odolnosti stolního svítidla a dvojce voltmetrů podle normy ČSN EN 61000-4-6. V první části této práce je popsán stručný úvod do problematiky EMC, který je následně rozdělen na jednotlivé obory elektromagnetické kompatibility následované popsáním kalibrací měřící sestavy. Důležitou částí je praktická část tedy vlastní měření odolnosti proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli se zhodnocením výsledků.
Abstract in different language: This work is aimed at electromagnetic resistence of a table lamp and of a twin voltmeters according to norm ČSN. The first part is dedicated to brief introduction of EMC problems, which is afterward divided into single subjects of electromagnetic compability and calibration of measuring system. Very important is a self-made practic part, which is measuring of resistance against interference in line, induced by high frequency field with results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mokracek_Jakub_2017_Bc._Prace.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
070885_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce312,34 kBAdobe PDFView/Open
070885_oponent.pdfPosudek oponenta práce373,6 kBAdobe PDFView/Open
070885_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce203,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27594

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.