Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNoháčová Lucie, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorLang, Marek
dc.contributor.refereeMertlová Jiřina, Doc. Ing. CSc.
dc.date.accepted2017-6-22
dc.date.accessioned2018-01-15T15:04:07Z-
dc.date.available2016-10-14
dc.date.available2018-01-15T15:04:07Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-7
dc.identifier70887
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27596
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena z počátku na konstrukci větrných elektráren (parků). Poté je řešena jejich nadměrná výroba elektrické energie a s tím spojený problematický přenos, který se musí regulovat tak, aby nedocházelo k narušení bezpečného chodu elektrizační soustavy. Jedním z řešení je použití technologie HVDC. Další variantou je akumulace přebytečné elektrické energie a hlavním představitelem je technologie Power-to-gas. V závěru práce jsou však shrnuty i další akumulační metody, které se od sebe liší účinností, typem akumulačního média, akumulační kapacitou a dalšími vlastnostmi.cs
dc.format64 s. (79288 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvětrná elektrárnacs
dc.subjectvětrný parkcs
dc.subjectelektrická energiecs
dc.subjectonshorecs
dc.subjectoffshorecs
dc.subjectpřenosová soustavacs
dc.subjectdistribuční soustavacs
dc.subjectelektrizační soustavacs
dc.subjectpower-to-gascs
dc.subjectakumulacecs
dc.titleVelké větrné elektrárny (parky) - nové způsoby přenosu elektrické energiecs
dc.title.alternativeLarge wind power plants (parks) - new ways to transfer electrical energyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe presented bachelor thesis is focused on the beginning of the construction of wind power plants (parks). Afterwards, excessive production of electric energy is solved as well as problematic transmission, which must be regulated so as not to disturb the safe service of the power system. One solution is use HVDC technology. Another option is the accumulation of surplus electricity, of which power-to-gas technology is a best example. At the end of the thesis, other accumulation methods are described, which differ from each other by their efficiency, the type of storage media, the storage capacity and other properties.en
dc.subject.translatedwind power planten
dc.subject.translatedwind parken
dc.subject.translatedelectricityen
dc.subject.translatedonshoreen
dc.subject.translatedoffshoreen
dc.subject.translatedtransmission systemen
dc.subject.translateddistribution systemen
dc.subject.translatedelectricity systemen
dc.subject.translatedpower-to-gasen
dc.subject.translatedaccumulationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lang_Marek-Velke_vetrne_elektrarny_(parky)_nove_zpusoby_prenosu_elektricke_energie.pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
070887_oponent.pdfPosudek oponenta práce284,83 kBAdobe PDFView/Open
070887_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce403,63 kBAdobe PDFView/Open
070887_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce213,44 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27596

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.