Title: Perspektivní materiály izolačního systému elektrických strojů
Other Titles: Novel Insulating Materials of electrical devices
Authors: Havel, Tomáš
Advisor: Pihera, Josef
Referee: Mráz, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2760
Keywords: izolanty;izolační systém elektrických točivých strojů;slída;zpracování slídy;slídové pásky;kompozit;nanokompozit;nanoplniva
Keywords in different language: insulants;insulation system of electrical rotating machines;mica;processing mica;mica tape;composite;nanocomposite;nanofillers
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na materiály používané v izolačním systému elektrických točivých strojů. Dále na perspektivní materiály, zejména nanokompozitní materiály, které mají vhodné vlastnosti pro použití v izolačním systému elektrických točivých strojů.
Abstract in different language: The presented bachelor thesis is focussed on materials used in insulation system of electric rotating machines. Further on perspective materials, especially nanocomposite materials which have suitable properties for use in insulation system of electric rotating machines.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska_prace_Havel_Tomas.pdfPlný text práce5,5 MBAdobe PDFView/Open
040745_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce286,55 kBAdobe PDFView/Open
040745_oponent.pdfPosudek oponenta práce304,77 kBAdobe PDFView/Open
040745_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce146,92 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2760

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.