Title: Kovové substráty pro výkonové aplikace
Other Titles: Metal substrates for power electronic applications
Authors: Kochman, Karel
Advisor: Hlína Jiří, Ing.
Referee: Bystřický Tomáš, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27605
Keywords: výkonová elektronika;tpc;substrát;keramický substrát;ohebný substrát;kovový substrát;dbc.
Keywords in different language: power electronics;tpc;substrate;ceramic substrate;flexible substrate metallic substrate;dbc.
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na kovové substráty používané ve výkonové elektronice. Konkrétně je v práci řešeno rozdělení jednotlivých typů výkonových substrátů, jejich výroba, požadované základní vlastnosti. Dále jsou řešeny návrhy vzorků pro testování vybraných vlastností substrátů z hlediska teoretického i praktického. V praktické části práce bylo provedeno měření kapacity, elektrické pevnosti, rezistivity a adheze dielektrické vrstvy na vzorcích měď dielektrická vrstva natištěná měděná vrstva.
Abstract in different language: This thesis is focused on metal substrates used in power electronics. Specifically, the work deals with the distribution of various types of performance substrates, their manufacturing and desired properties. Further suggestions are designed for testing samples of selected substrates properties of substrates in terms of both theoretical and practical. In the practical part of the work was performed capacity measuring, dielectric strength measuring, electrical resistivity measuring and adhesion measuring of the dielectric layer on a substrate of copper - dielectric layer - printed copper layer.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kochman .pdfPlný text práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
073708_oponent.pdfPosudek oponenta práce285,89 kBAdobe PDFView/Open
073708_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce345,01 kBAdobe PDFView/Open
073708_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce173,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27605

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.