Title: Regulátor dobíjení olověných akumulátorů pro synchronní generátory malých výkonů buzených permanentními magnety
Other Titles: Charging regulator for lead-acid batteries powered by low power synchronous generators excited by permanent magnets
Authors: Stejskal, Marek
Advisor: Fořt, Jiří
Referee: Pittermann, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2761
Keywords: olověný akumulátor;regulátor dobíjení;paralelní regulátor;sériový regulátor;dvouhodnotová regulace;komparátor s hysterezí;generátor;synchronní motor
Keywords in different language: lead-acid battery;charging regulator;parallel regulator;serial regulator;two valute regulator;comparator with hysteresis;generator;synchronous motor
Abstract: Cílem této bakalářské práce je navrhnutí regulátoru dobíjení olověných akumulátorů, který bude napájen synchronním strojem buzeným permanentními magnety. Dále je zde zmíněno využití, rozdělení a vlastnosti těchto strojů, způsoby nabíjení olověných akumulátorů a možné způsoby regulace nabíjení.
Abstract in different language: Desing of charging regulator for lead-acid accumulators powered by synchronous generators excited by permanent magnets is the objective of this thesis. Usage, categorisation and features of thesese motors/generators, ways of charging lead-acid accumulators and ways of charging regulation are ment. Key
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_prace.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
040752_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce267,99 kBAdobe PDFView/Open
040752_oponent.pdfPosudek oponenta práce527,1 kBAdobe PDFView/Open
040752_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce162,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2761

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.