Název: Regulátor dobíjení olověných akumulátorů pro synchronní generátory malých výkonů buzených permanentními magnety
Další názvy: Charging regulator for lead-acid batteries powered by low power synchronous generators excited by permanent magnets
Autoři: Stejskal, Marek
Vedoucí práce/školitel: Fořt, Jiří
Oponent: Pittermann, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2761
Klíčová slova: olověný akumulátor;regulátor dobíjení;paralelní regulátor;sériový regulátor;dvouhodnotová regulace;komparátor s hysterezí;generátor;synchronní motor
Klíčová slova v dalším jazyce: lead-acid battery;charging regulator;parallel regulator;serial regulator;two valute regulator;comparator with hysteresis;generator;synchronous motor
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je navrhnutí regulátoru dobíjení olověných akumulátorů, který bude napájen synchronním strojem buzeným permanentními magnety. Dále je zde zmíněno využití, rozdělení a vlastnosti těchto strojů, způsoby nabíjení olověných akumulátorů a možné způsoby regulace nabíjení.
Abstrakt v dalším jazyce: Desing of charging regulator for lead-acid accumulators powered by synchronous generators excited by permanent magnets is the objective of this thesis. Usage, categorisation and features of thesese motors/generators, ways of charging lead-acid accumulators and ways of charging regulation are ment. Key
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_prace.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040752_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce267,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040752_oponent.pdfPosudek oponenta práce527,1 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040752_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce162,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2761

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.