Title: Slovní zásoba francouzského původů v současné ruštině
Other Titles: The lexicon of French origin in contemporary Russian language
Authors: Prilutskaya, Vladislava
Advisor: Fenclová Marie, Doc. PhDr. CSc.
Referee: Koláříková Dagmar, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27611
Keywords: francouzština;ruština;francouzský jazyk;russký jazyk;slovní zásoba;výpůjčky;slovník;lexikologie
Keywords in different language: french;russian;language;vocabulary;words;boroowings;lexicology
Abstract: Tato bakalářská práce, která nese název "Le lexique d'origine française dans la langue russe contemporaine", má za cíl analysovat slovní zásobu ruštiny z hlediska etymologie a představit slova francouzského původu, která jsou používána v oblasti obchodních vztahů. Tato práce je taky napsána za účelem studia způsobů adaptaci slovní zásoby francouzského původu k jazykovému sytému ruštiny a provedení analýzy míry do které slovní zásoba francouzského původu je rozpoznatelná pro Francouzy.
Abstract in different language: The work deals with the borrowings from French language into contemporary Russian language. The author analyses the lexicon of Russian language from the count of view of etymology, analyses the methods which are used by Russian language for adaptation of French words. The work is written in French language.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Le lexique d_origine francaise dans la langue russe contemporaine Prilutskaya V.pdfPlný text práce621,38 kBAdobe PDFView/Open
Prilutskaya oponent.PDFPosudek oponenta práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
Prilutskaya vedouci.PDFPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Prilutskaya obhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce431,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27611

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.