Název: Tour de France
Další názvy: Le Tour de France
Autoři: Sloupová, Barbora
Vedoucí práce/školitel: Horová Helena, PhDr. Mgr. Ph.D.
Oponent: Divišová Lucie, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27616
Klíčová slova: le tour de france;historie cyklistiky;francouzská historie;světová historie;cyklistika ve francii;cyklistický glosář
Klíčová slova v dalším jazyce: le tour de france;history of cycling;french history;history of the world;cycling in france;glossary of cycling
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá popisem slavného cyklistického závodu Le Tour de France. Podrobně popisuje události předcházející vzniku závodu a pozdější vývoj na pozadí historických a politických událostí, které se přímo podílely na postupném formování závodu. Práce se stejně tak věnuje i opačné stránce věci, situacím, při kterých to byl právě závod, který ovlivňoval aktuální dění a sloužil například jako prostředek k umírnění rozbouřené politické situace ve válečném období. Kapitola o dopingu krátce popisuje vývoj této praktiky v průběhu historických i aktuálních ročníků, popisuje situace, kdy doping zapříčinil úmrtí závodníků a mluví o dosud největší, světově diskutované, dopingové aféře cyklisty Lance Armstronga. Přínosem této bakalářské práce je glosář odborných cyklistických výrazů a jejich náležité definice. Číselné údaje týkající se například délky trasy předchozích ročníků nebo počtu výherců etap, zmíněných v předchozích kapitolách, byly zaznamenány do grafů pro jejich porovnání a lepší znázornění a představu čtenáře.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the description of the famous cycling race Le Tour de France. It describes the previous history events and the following development against the historical and political background, which have been directly involved in the gradual formation of the race, in detail and vice versa. The thesis also seeks to examine and present the situations, when the race was used as a tool for moderating unstable political situation. The chapter about the doping shortly describes the evolution of this machinations over a period of seasons. We wrote about the situations when the using of doping resulted in death. In relation to this problem, it mentions the biggest, most discussed doping affair so far. The affair of Lance Armstrong. We have made a glossary of special cycling termes and the graphs of figures considering for example the length of trails or the numbers of winners as a contribution for this thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakala_r_ska_ pra_ce- c_ervenec - PDF.pdfPlný text práce2,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sloupova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce303,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sloupova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce804,6 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sloupova - oponent.pdfPosudek oponenta práce433,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27616

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.