Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHorová Helena, PhDr. Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKöltöová, Eliška
dc.contributor.refereeMudrochová Radka, Mgr. et Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-9-4
dc.date.accessioned2018-01-15T15:04:19Z-
dc.date.available2017-5-29
dc.date.available2018-01-15T15:04:19Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-7-31
dc.identifier73680
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27617
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá výpůjčkami z francouzštiny v anglické slovní zásobě v oboru gastronomie. Cílem práce je především zmapovat tuto slovní zásobu a zjistit etymologický původ a možný transfer vybraných výpůjček. V první části je stručně popsán vývoj angličtiny. Je zde ukázáno, jakým způsobem měla vliv na tento vývoj právě francouzština. Druhá část pokračuje vývojem francouzštiny. Je zde vysvětleno, jaké historické události ovlivnily slovní zásobu francouzštiny. Jako úvod do celé problematiky je ve třetí části rozebírán kontakt mezi oběma jazyky a jsou zde vysvětleny základní pojmy. V praktické části, která má být částí analytickou, jsou rozebírány jednotlivé výpůjčky, jejich původ a lexikální zařazení. V závěru jsou shrnuty základní poznatky a postřehy, téma výpůjček je nezbytné při studiu slovní zásoby jazyka.cs
dc.format45 s. (61 005 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isofrfr
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectfrancouzský jazykcs
dc.subjectetymologiecs
dc.subjectvýpůjčkycs
dc.subjectslovní zásobacs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectgastronomiecs
dc.titleJazykové výpůjčky - FJ - AJ - v každodenním životěcs
dc.title.alternativeBorrowings - FJ - AJ - in everyday lifeen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programFilologiecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis focuses on French loanwords in English. The work primarily aims to analyse the English vocabulary of gastronomy and to find out etymological origin and possible transfer of the borrowings selected. The first part briefly describes the development of English language. It is said, how was this development influenced by French. The second part continues with the development of French language. It is explained what historical events have influenced the vocabulary of French. To introduce the subject, the third part present the contact between both languages and there is a specification of basic terms. In the analytical part, there is an examination of particular loanwords, their origin and lexical classification. In conclusion, the elemental findings and observations are summarized, the subject of borrowings is necessary when studying the vocabulary of the language.en
dc.subject.translatedfrench languageen
dc.subject.translatedetymologyen
dc.subject.translatedborrowingsen
dc.subject.translatedvocabularyen
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translatedgastronomyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KRO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koltoova BP _ kopie.pdfPlný text práce271,37 kBAdobe PDFView/Open
Koltoova - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce455,02 kBAdobe PDFView/Open
Koltoova - oponent.pdfPosudek oponenta práce507,03 kBAdobe PDFView/Open
Koltoova - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce305,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27617

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.