Title: Dědická nezpůsobilost a vydědění
Other Titles: Inheritance Ineligibility and Disinheritance
Authors: Karhanová, Lenka
Referee: Psutka Jindřich, JUDr. Ph.D.
Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27636
Keywords: dědická nezpůsobilost;vydědění;zůstavitel;nepominutelný dědic;povinný díl;pozůstalost
Keywords in different language: inheritance ineligibility;disinheritance;deceased;forced heir;forced share;inheritance
Abstract: Předmětem této rigorózní práce byly jedny z nejdůležitějších institutů dědického práva, a to dědická nezpůsobilost a vydědění. Cílem práce bylo co nejpodrobněji, ale zároveň co nejvýstižněji popsat oba instituty. Průběžně byla srovnávána stávající právní úprava s právní úpravou předchozí, neboť se stále ještě ocitáme v době, kdy se staré právní normy aplikují často a kdy si zvykáme na nové dědické právo, které zaznamenalo velmi rozsáhlé změny.
Abstract in different language: Předmětem této rigorózní práce byly jedny z nejdůležitějších institutů dědického práva, a to dědická nezpůsobilost a vydědění. Cílem práce bylo co nejpodrobněji, ale zároveň co nejvýstižněji popsat oba instituty. Průběžně byla srovnávána stávající právní úprava s právní úpravou předchozí, neboť se stále ještě ocitáme v době, kdy se staré právní normy aplikují často a kdy si zvykáme na nové dědické právo, které zaznamenalo velmi rozsáhlé změny.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Karhanova Lenka - rigorozni prace.pdfPlný text práce967,59 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 1 - Karhanova.pdfPosudek vedoucího práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Karhanova.pdfPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Karhanova.pdfPrůběh obhajoby práce294,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27636

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.