Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO) Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18
Chupáč, Miroslav
Zánik pohledávek započtením

Presented rigorous thesis deals with the institute of set-off, which is one of the ways how to extinguish (mutual) obligations. The subject of this thesis is a brief comparison with the previous legal regulation, description of the institute itself, examination of legal conditions ...

Holá, Barbora
Částečné zastavení exekuce vůči majetku manžela povinného

The main aim of this work was to analyze in detail the issue of partial suspension of execution against the property of the debtor's wife, especially with regard to the amendment made by Act No. 139/2015 Coll. Partial chapters of this work were, besides theoretical&#x...

Jandová, Hana
Rozhodčí doložky a jejich dopad na civilní a exekuční řízení s důrazem na aktuální judikaturu

This rigorous thesis deals with arbitration as an alternative procedure before the court acknowledged by the state. The thesis deals with the concurrence of a civil lawsuit and enforcement proceedings and an arbitration. The last chapter provides a comprehensive overview of the developm...

Valentová, Zuzana
SMLUVNÍ POKUTA

Submitted rigorous thesis is divided into 13 chapters. Beginning is dedicated to the historical and theoretical aspects of contractual penalty, such as the concept of contractual penalty (the second chapter), the historical development of the legislation in the Czech Republic (the third ...

Buřič, Václav
Péče o jmění dítěte a vyživovací povinnost k dítěti

The topic of this doctoral thesis is care for the child's assets and liabilities and duty to maintain and support a child. The goal of this thesis is to examine these legal institutes. The thesis contains not only a description of these institutes, but also a con...

Havlice, Alan
Postavení soudního exekutora v české republice

This rigorous thesis deals with the position of a court distrainer in the Czech Republic during the performance of a distraint procedure according to Act No. 120/2001 Coll., on court-appointed distrainers and distraining activities (Rules of Distraining) as amended. Further in his...

Dořičák, Lukáš
Nabytí vlastnického práva od neoprávněného ve vztahu k věcem, které nejsou evidované ve veřejných seznamech

Effective as of January 1, 2014, legislation regulating the acquisition of the right of ownership from a non-entitled person was enacted in the Czech legal system. The regulation applies generally to all subjects of private law relations. The aim of this Thesis is to analyse,&...

Beranová, Lucie
Registr smluv

The submitted rigorous thesis offers a complex overview of the contracts register. The thesis is split into 11 chapters in accordance with the structure of the ARC. The first chapter describes the subject matter of the ARC. The second chapter offers both definition of contract...

Koutenský, Otakar
Exekuce prodejem movitých věcí

This thesis deals with the analysis of judicial distrainment of movable property. The thesis is divided to a theoretical introduction to the judicial distrainment of movable property, judicial distrainment of movable property, monetization of movable property and a short comparison of the&#x...

Zikmund, Arnošt
Vyživovací povinnost k dítěti v teorii a právní praxi

The main aim of this doctoral thesis was the description of all aspects related to the legal regulation of maintenance of a child included in the Civil Code. The positive legal regulation in question was critically assessed and elaborated with contemporary conclusions of judicial&#...

Severová, Michaela
Odstoupení od smlouvy

Submitted rigorous thesis deals with legislation of withdrawal of the contract. The thesis is divided into five parts. In the first part there are characterized all the ways of termination of obligations. The second part deals with legal adjustment according to the general provisio...

Zwiefelhoferová, Eva
Exekuce prodejem nemovité věci

The submitted thesis primarily addresses the auction of property performed by a court distrainer in a distraint proceedings. In the introduction, the author defines distraint by sale of property as one of the most complicated methods of distraint. She also states that...

Karhanová, Lenka
Dědická nezpůsobilost a vydědění

Předmětem této rigorózní práce byly jedny z nejdůležitějších institutů dědického práva, a to dědická nezpůsobilost a vydědění. Cílem práce bylo co nejpodrobněji, ale zároveň co nejvýstižněji popsat oba instituty. Průběžně byla srovnávána stávající právní úprava s právní úpravou předchozí, neboť s...

Žďánská, Markéta
Manželské majetkové právo zaměřeno na majetkové režimy

The aim of this work is to provide the reader comprehensive information about the marital property law or about the property regimes of spouses, because this institute is one of the most important institutions of family and social life due to the fact that during the ...

Formanová, Martina
Zásah do osobní svobody člověka se zaměřením na řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu

Rigorous thesis is focused primarily on Proceedings Pertaining to the Permissibility of Admitting and/or Keeping a Person in a Medical Facility, also along with mentioning a brief historical evolution of this proceeding. This work is enriched with individual examples from practice. Case...

Buriánová, Pavla
Východiska a perspektivy obecných předběžných opatření jako základ úpravy předběžných opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí

The submitted thesis provides compact view of the problematic of the preliminary measures, which were issued under the Code of civil procedure as a base of the regulation of the preliminary measures concerning the protection against domestic violence. The thesis describes not only ...

Císlerová, Hana
Teritorialita ochranných známek v globalizovaném světě

This paper deals with the principle of territoriality, traditionally applied in trademark law. According to this principle, trademarks are protected only within the country where the registration was granted, moreover, the scope of the protection and the regime of the enforcement is def...

Kimmelová, Sandra
Svéprávnost - řízení o jejím omezení a posouzení méně omezujících opatření

The thesis focuses on the theme of person´s legal capacity and other less restrictive measures, which brings the new Civil Code, valid from January 1, 2014. It deals with various possibilities that nowadays the court may use towards the people suffering from a mental disorder&...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18