Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO) Domovská stránka kolekce Zobrazit statistiky

Procházet
Přihlásit se k zasílání denních e-mailů o novinkách RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 6 z 6
Buriánová, Pavla
Východiska a perspektivy obecných předběžných opatření jako základ úpravy předběžných opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí

The submitted thesis provides compact view of the problematic of the preliminary measures, which were issued under the Code of civil procedure as a base of the regulation of the preliminary measures concerning the protection against domestic violence. The thesis describes not only ...

Karhanová, Lenka
Dědická nezpůsobilost a vydědění

Předmětem této rigorózní práce byly jedny z nejdůležitějších institutů dědického práva, a to dědická nezpůsobilost a vydědění. Cílem práce bylo co nejpodrobněji, ale zároveň co nejvýstižněji popsat oba instituty. Průběžně byla srovnávána stávající právní úprava s právní úpravou předchozí, neboť s...

Žďánská, Markéta
Manželské majetkové právo zaměřeno na majetkové režimy

The aim of this work is to provide the reader comprehensive information about the marital property law or about the property regimes of spouses, because this institute is one of the most important institutions of family and social life due to the fact that during the ...

Formanová, Martina
Zásah do osobní svobody člověka se zaměřením na řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí a dalším držení ve zdravotním ústavu

Rigorous thesis is focused primarily on Proceedings Pertaining to the Permissibility of Admitting and/or Keeping a Person in a Medical Facility, also along with mentioning a brief historical evolution of this proceeding. This work is enriched with individual examples from practice. Case...

Císlerová, Hana
Teritorialita ochranných známek v globalizovaném světě

This paper deals with the principle of territoriality, traditionally applied in trademark law. According to this principle, trademarks are protected only within the country where the registration was granted, moreover, the scope of the protection and the regime of the enforcement is def...

Kimmelová, Sandra
Svéprávnost - řízení o jejím omezení a posouzení méně omezujících opatření

The thesis focuses on the theme of person´s legal capacity and other less restrictive measures, which brings the new Civil Code, valid from January 1, 2014. It deals with various possibilities that nowadays the court may use towards the people suffering from a mental disorder&...

Záznamy kolekce (řazeno podle Datum zaslání v sestupně pořadí): 1 až 6 z 6