Title: Společné jmění manželů a insolvenční řízení
Other Titles: Joint property of spouses and insolvency proceedings
Authors: Vávrová, Martina
Referee: Kalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
Wipplingerová Miloslava, JUDr. Ph.D.,LL.A.
Issue Date: 2022
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/50482
Keywords: společné jmění manželů;insolvenční řízení;zánik společného jmění manželů;vypořádání společného jmění manželů;oddlužení;konkurs;reorganizace
Keywords in different language: joint property of the spouses;insolvency proceedings;termination of the spouses' joint property;settlement of the spouses' joint property;debt elimination;bankruptcy;reorganization.
Abstract: Rigorózní práce se zabývá průsečíkem právní úpravy společného jmění manželů a insolvenčního řízení jako jednoho ze způsobů řešení nepříznivé situace dlužníka spočívající v nemožnosti plnit své dluhy. Práce se zaměřuje zejména na otázky, v jakých případech společné jmění manželů zaniká a jakým způsobem dochází k jeho vypořádání.
Abstract in different language: The rigorous thesis deals with the conflict between the institute od joint property of spouses and the institute of insolvency proceedings, through which the debtor can solve his unfavourable situation, consisting in the inability to fulfil his debts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Spolene jmeni manzelu a insolvencni rizeni.pdfPlný text práce992,93 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta 2 - Vavrova.pdfPosudek oponenta práce381,9 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Vavrova.pdfPrůběh obhajoby práce248,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/50482

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.