Název: Zdroje v elektrizační soustavě
Další názvy: Power sources in a power grid
Autoři: Plachý, Jan
Vedoucí práce/školitel: Frank, Luboš
Oponent: Šnajdr, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2764
Klíčová slova: elektrizační soustava;vodní elektrárna;větrná elektrárna;kogenerace;fotovoltaická elektrárna;řiditelnost zdrojů;podíl zdrojů na výrobě
Klíčová slova v dalším jazyce: electricity system;hydro power plant;wind power plant;cogeneration;photovoltaic power plant;controllability sources;share of resources on production
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na druhy zdrojů připojovaných na hladiny nn a vn a jejich popis. Dále na jejich řiditelnost, P(f) a Q(U) charakteristiky a podíl jednotlivých zdrojů na výrobě elektrické energie.
Abstrakt v dalším jazyce: The present work is devoted to power source types attached on hight voltage level and on low voltage level and their description. Then their contollability, P(f) and Q(U) charakters and share of power sources on the production electric power.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc. zdroje v ES final.pdfPlný text práce548,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040771_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce322,31 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040771_oponent.pdfPosudek oponenta práce329,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
040771_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce204,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2764

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.