Title: Můj mikrosvět
Other Titles: My microworld
Authors: Němečková, Klára
Advisor: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Referee: Kornatovský Jiří, Doc. akademický malíř
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27642
Keywords: můj mikrosvět;malby;barevná kompozice
Keywords in different language: my microworld;paintings;colour composition
Abstract: Cílem mé bakalářské práce je vytvoření sedmi maleb středního formátu a objektu na téma ,,Můj mikrosvět". Pro malby i objekt mi byly předlohou fotografie pořízené v Anglii. V teoretické části popisuji hledání té správné cesty, realizaci praktické části bakalářské práce, poukazuji na důležitost barevné kompozice, představuji výsledné obrazy a také se zabývám inspiračními zdroji a využitím tématu ve výchovném procesu.
Abstract in different language: The aim of my bachelor thesis is to create seven middle-sized paintings and the object for a theme ,,My microworld". My models for the paintings and the object were photographs made in England. In theoretical part I describe finding of the right way, realization of the practical part of bachelor thesis, I refer to the importance of the colour composition, I present the final paintings and I also deal with inspirational sources and the application of this theme in the educational process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce193,17 kBAdobe PDFView/Open
SCAN_Nemeckova Klara_vedouci_Polacek_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Nemeckova Klara_2016.pdfPrůběh obhajoby práce495,02 kBAdobe PDFView/Open
SCAN_Nemeckova Klara_oponent_Kornatovsky_2017.pdfPosudek oponenta práce901,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27642

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.