Title: Emoční stavy
Other Titles: Emotional states
Authors: Kučerová, Hana
Advisor: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Referee: Komzáková Martina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27643
Keywords: emoční stavy;emoce;malba;expresivita
Keywords in different language: emotional states;emotion;painting;expressivity
Abstract: V bakalářské práci, jak již název napovídá, se zabývám emočními stavy, které demonstruji na nemocné bytosti. Za pomoci rafinovaných kompozic a expresivních barev jsem se snažila tyto emoce ještě zvýraznit. Vycházela jsem ze svých osobních zkušeností s nemocí, bojem s ní, a bezmocí, která tento stav doprovází. K mému záměru se nejlépe hodila malba, která má obrovské možnosti vyjádření a realizace.
Abstract in different language: This Bachelor's Thesis deals with emotional states which I demonstrate on an ill person. With the help of subtle compositions and expressionist colours I tried to accentuate the emotional states. It comes from my own experiences with the illness, the fight against it and helplessness that accompanies these states. A painting matched best with my intention which has great options of expression and realization.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Emocni stavy - BP prace.pdfPlný text práce2,04 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Kucerova Hana_2017.pdfPrůběh obhajoby práce393,12 kBAdobe PDFView/Open
SCAN_Kucerova Hana_vedouci_Polacek_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Kucerova Hana_oponent_Komzakova_2017.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27643

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.