Title: Soubor nerotačních mís různých velikostí
Other Titles: A set of non - rotating bowls of different sizes
Authors: Oríšková, Zuzana
Advisor: Poláček Stanislav, MgA. Mgr.
Referee: Podlipský Rudolf, PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27652
Keywords: nerotační nádoba;glazura;keramika
Keywords in different language: non-rotational container;glaze;ceramics
Abstract: Cílem této bakalářské práce je zpracování šesti keramických nádob, tří mís a tří váz. Mým původním zadáním bylo pět nerotačních mís, ale z důvodu potřeby lepšího náhledu na kreativní přístup jsem se po domluvě s vedoucím práce rozhodla práci rozdělit mezi tři mísy a tři vázy. Nádoby jsou vytvořeny z keramické hmoty a dále jsou glazovány lesklými glazurami, tak, aby byla co nejvíce prokreslena struktura a vynikl tvar jednotlivých objektů. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se Vám pokusím nastínit, jak jsem se ke konečné ideji dopracovala, dále je tato část věnována celkové inspiraci, ale i konkrétním umělcům. V praktické části odhalím všechna úskalí, kterými jsem si během tvorby prošla, pracovní postup a popis jednotlivých objektů.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is production of three ceramic containers; three bowls and three vases. My original assignment was to create five non-rotational bowls but because of need for better view of creative approach I've decided to instead create three bowls and three vases. The containers are made of clay and then glazed with glossy glazes to make structure and shape of the objects better visible. The thesis is divided in two parts, theoretic and practical. In theoretical part, I'll try to explain how I've got to the final idea for the objects. This part is also dedicated to overall inspiration for the practical part and also to the individual artists. In practical part I describe all problems that I've faced during creative process, the process itself and description of individual objects.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_K_Odevzdani.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Oriskova Zuzana_vedouci_Polacek_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Oriskova Zuzana_oponent_Podlipsky_2017.pdfPosudek oponenta práce992,81 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Oriskova Zuzana_2017.pdfPrůběh obhajoby práce319,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27652

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.