Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLukavský Jindřich, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorSefzigová, Barbora
dc.contributor.refereeSlavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
dc.date.accepted2017-6-13
dc.date.accessioned2018-01-15T15:04:31Z-
dc.date.available2016-6-17
dc.date.available2018-01-15T15:04:31Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-18
dc.identifier70039
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27655
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce se stává zopakování experimentální učební úlohy využívané pro longitudinální výzkum výtvarného vyjádření emocí prostřednictvím nefigurativní malby u jedenáctiletých dětí. Cílem práce je zhodnotit kvalitu výtvarného zobrazování žáků a jeho následné porozumění. Výzkum slouží pro pochopení vztahů mezi výtvarnou, vizuální kulturou a procesu učení výtvarné výchovy ve škole.cs
dc.format55 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectexperimentální učební úlohacs
dc.subjectemocecs
dc.subjectlongitudinální výzkumcs
dc.subjectnefigurativní malbacs
dc.subjectjedenáctileté dětics
dc.subjectanalýza výtvarného vyjádřenícs
dc.titleAnalýza výtvarného vyjádření a emocí a jeho hodnocení u 11letých žákůcs
dc.title.alternativeAnalysis of artistic expression and emotion, and his ratings among 11-year-old pupilsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe subject of the thesis becomes a repetition of experimental learning tasks used for longitudinal research of artistic expression of emotions through non-figurative paintings with eleven children. To evaluate the quality of the visual display of the pupils and their subsequent understanding. Research for understanding the relationships between art, culture and visual arts learning in school.en
dc.subject.translatedexperimental teaching joben
dc.subject.translatedemotionen
dc.subject.translatedlongitudinal researchen
dc.subject.translatednon-figurative paintingen
dc.subject.translatedeleven childrenen
dc.subject.translatedartistic expression analysisen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barbora_Sefzigova_2017.pdfPlný text práce3,67 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Sefzigova Barbora_vedouci_Lukavsky_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Sefzigova Barbora_oponent_Slavik_2017.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Sefzigova Barbora_2017.pdfPrůběh obhajoby práce465,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27655

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.