Title: Hudební film v audiovizuální a filmové výchově
Other Titles: Musical film in audiovisual and film education
Authors: Vaňková, Barbora
Advisor: Mašek Jan, PhDr. Ph.D.
Referee: Vančát Jaroslav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27659
Keywords: film;edukace;hudba;muzikál;kult
Keywords in different language: movie;music;education;musical;cult
Abstract: Anotace-Předmětem bakalářské práce Hudební film v audiovizuální a filmové výchově je analýza hudebního filmu a metodické prostředky pro využití ve výuce. V úvodu bakalářské práce se zabývám historií hudebního filmu, dále analyzuji celkem os filmových snímků ze žánru Hudební Film a doprovázím je metodickými listy pro využití ve výuce.
Abstract in different language: Annotacion Subject of this bachelor thesis which is named Musical film in audio-visual and cinematographic education is analysis of musical film and methodological means to be used in education. In the work's introduction, I cope with history of musical film and then I analyse movies from musical film genre while accompanying them with methodical sheets to be used in education.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace 1-1.pdfPlný text práce4,22 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Vankova Barbora_vedouci_Masek_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Vankova Barbora_oponent_Vancat_2017.pdfPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Vankova Barbora_2017.pdfPrůběh obhajoby práce511,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27659

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.