Title: Distribuční sítě nízkého napětí
Other Titles: The distribution network of low tension
Authors: Haštava, Jaroslav
Advisor: Schejbal, Konstantin
Referee: Noháčová, Lucie
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2766
Keywords: distribuční síť;venkovní vedení;kabelové vedení;vodiče;elektrická energie
Keywords in different language: distribution network;overhead line;cable line;conduktor;elektrical energy
Abstract: Tato bakalářská práce pojednává o možnostech a provedení distribučních sítí nízkého napětí.Uvádí základní rozdělení sítí,jejich využití a podmínky pro přenos elektrické energie.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the possibilities and the implementation of lowvoltage distribution networks.The basic distribution networks,their use and the conditions for transmission of elektricity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP 2011 distribucni site NN .pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
041458_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce344,71 kBAdobe PDFView/Open
041458_oponent.pdfPosudek oponenta práce456,97 kBAdobe PDFView/Open
041458_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce297,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2766

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.