Název: Distribuční sítě nízkého napětí
Další názvy: The distribution network of low tension
Autoři: Haštava, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Schejbal, Konstantin
Oponent: Noháčová, Lucie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2766
Klíčová slova: distribuční síť;venkovní vedení;kabelové vedení;vodiče;elektrická energie
Klíčová slova v dalším jazyce: distribution network;overhead line;cable line;conduktor;elektrical energy
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o možnostech a provedení distribučních sítí nízkého napětí.Uvádí základní rozdělení sítí,jejich využití a podmínky pro přenos elektrické energie.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the possibilities and the implementation of lowvoltage distribution networks.The basic distribution networks,their use and the conditions for transmission of elektricity.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP 2011 distribucni site NN .pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
041458_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce344,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
041458_oponent.pdfPosudek oponenta práce456,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
041458_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce297,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2766

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.