Title: Faktor kulturních preferencí dětí předškolního věku ve výsledcích kresebného testu Goodenoughové
Other Titles: Factor of cultural preferences of preschool children in the results of Goodenough´s drawing test
Authors: Picková, Jana
Advisor: Slavík Jan, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Komzáková Martina, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27665
Keywords: kresebné testy postavy;lidská postava;goodenoughová;kulturní preference;stylizace;stylizační schéma
Keywords in different language: drawing tests character;human figure;goodenough;cultural preferences;styling;styling scheme
Abstract: Záměrem této práce je vyhodnotit úspěšnost dětí předškolního věku v testu Goodenoughové kresby pána a to na základě typového členění předškolních dětí do skupin podle preferencí výtvarného stylu umělecké kresby mužské figury. Součástí práce bude rozřazení dětí do pořadí podle výsledků testu podle Goodenoughové. Rozdělení dětí do skupin podle preferencí stylu a spočítání a interpretování statistiky na míru korelace mezi oběma skupinami.
Abstract in different language: The aim of this work is to evaluate the success of preschool children in the Goodenough Draw-a-Man Test based on the type of preschool children, dividing them into groups according to the preferences of Fine art drawing of male figures. The work will classify the children in order of their results in the Goodenough Test. Distribution of children into groups will be according to the preferences of the style and counting, and interpreting statistics on the degree of correlation between the two groups.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.4. 2017 PICKOVA JANA BP_ISO.pdfPlný text práce18,3 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Pickova Jana_vedouci_Slavik_2017.pdfPosudek vedoucího práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
SCAN_Pickova Jana_oponent_Komzakova_2017.pdfPosudek oponenta práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Pickova Jana_2017.pdfPrůběh obhajoby práce594,69 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27665

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.