Title: Aplikace pro neurorehabilitace
Other Titles: Application for neurorehabilitation
Authors: Jaroš, David
Advisor: Mouček Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Krauz Jakub, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27676
Keywords: neurorehabilitace;logopedie;neuroinformatika;logopedická cvičení;paměťová cvičení;postižení mozku
Keywords in different language: neurorehabilitation;logopaedics;neuroinformatics;speech therapy;speech exercises;memory exercises;brain disease
Abstract: Tato práce se zabývá vybranými technickými a programovými prostředky používanými pro neurorehabilitace jako součást léčby postižení mozku. Práce nabízí základní pohled na současné metody a aplikace sloužící k těmto účelům. Zmiňuje hlavní výhody a rozdíly oproti běžným aplikacím bez rehabilitačního charakteru. Popisuje jejich nasazení v procesu rehabilitací a zabývá se jejich funkčností a pozitivními přínosy pro pacienty. Součástí práce je navržení a realizace aplikace sloužící k neurorehabilitačním účelům. Výsledná aplikace je zaměřena na logopedická a paměťová cvičení sloužící k rehabilitacím pacientů na logopedické laboratoři na Neurochirurgické klinice Fakultní nemocnice v Plzni.
Abstract in different language: This thesis deals with chosen technical and software resources used as a part of a neurorehabilitation, i.e. brain disabilities treatment. The work contains a basic overview of the current methods and the applications used for the neurorehabilitation. It mentions the main advantages and differences between the rehabilitative applications and the ordinary applications without the rehabilitative nature. It describes their use in a rehabilitation process and deals with their functionality and the beneficial effects on patients. The work includes the design and the implementation of the application used for the neurorehabilitation purposes. The application is focused on the speech and the memory exercises as a part of the speech therapy at the logopaedics lab at the Department of Neurosurgery in the University Hospital in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
A13B0337P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce288,51 kBAdobe PDFView/Open
A13B0337P-posudek.pdfPosudek oponenta práce391,63 kBAdobe PDFView/Open
A13B0337P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce246,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27676

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.