Title: Add-In do nástroje Enterprise architect
Other Titles: Enterprise Architect Add-in
Authors: Košák, Martin
Advisor: Přibyl Petr, Ing.
Referee: Ježek Kamil, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27678
Keywords: add-in;enterprise architect;mdg technologie;komponenta;activex
Keywords in different language: add-in;enterprise architect;mdg technology;component;activex
Abstract: Hlavním cílem této práce je vytvoření metodiky pro tvorbu add-inů do nástroje Enterprise Architect a ověření její správnosti. První části práce se věnuje stručnému seznámení s nástrojem Enterprise Architect a s možnostmi jeho rozšíření o novou funkčnost. Další část práce obsahuje vytvořenou metodiku pro tvorbu add-inů a jejich následnou distribuci. Poslední část práce se věnuje návrhu vzorových add-inů, jejich následné implementaci podle vytvořené metodiky a jejich testování. Implementace navržených add-inů slouží zejména k ověření správnosti vytvořené metodiky.
Abstract in different language: Main goal of this bachelor thesis is to develop a methodology for creating add-ins for the Enterprise Architect tool and verify correctness of this methodology. First part is focused on introduction of the Enterprise Architect and possibilities of adding a new functionality. Next part contains a methodology for the creation of add-ins and their distribution. Last part is focused on design of sample add-ins, their implementation using the developed methodology and their testing. Implementation of designed add-ins is mainly used as verification of correctness of the developed methodology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_A13B0355P_2016.pdfPlný text práce847,23 kBAdobe PDFView/Open
A13B0355P-posudek.pdfPosudek oponenta práce163,73 kBAdobe PDFView/Open
A13B0355P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce317,53 kBAdobe PDFView/Open
A13B0355P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce225,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27678

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.