Název: Wordpress modul pro Czech - American TV
Další názvy: Wordpress module for Czech - American TV
Autoři: Šedivý, Jan
Vedoucí práce/školitel: Vaněk Jiří, Ing.
Oponent: Nykl Michal, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27687
Klíčová slova: wordpress;webová aplikace;php;plugin;mapa
Klíčová slova v dalším jazyce: wordpress;web application;php;plugin;map
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je vytvoření WordPress pluginu pro organizaci Czech-American TV, který slouží k vizualizaci dat s využitím Google mapy. Obsah na mapě lze filtrovat pomocí klíčových slov. Součástí pluginu je také rozhraní pro administraci těchto dat. Teoretickou část práce tvoří popis systému pro správu obsahu WordPress a jeho základních komponent. Popisovány jsou převážně ty části WordPressu, které souvisejí s tvorbou rozšíření pro tento systém. Praktická část práce se zabývá problematikou tvorby WordPress pluginu pro Czech-American TV. Plugin je implementován s důrazem na využívání existujícího API poskytovaného systémem WordPress. Tím je zvýšená pravděpodobnost správné funkčnosti pluginu i s příchodem nových aktualizací WordPressu.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis focuses on development of a WordPress plugin for Czech-American TV, that visualizes data with the use of Google maps. Map content can be filtered by keywords. The plugin also includes interface for data administration. The work describes the content management system WordPress and its main components. Mostly those parts of WordPress that are related to developing plugins for this system are described in this work. Next part of the thesis deals with the development of the WordPress plugin. Plugin is implemented with an emphasis on using the existing API provided by WordPress. That increases the probability of correct functionality even with the arrival of new WordPress versions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska-prace.pdfPlný text práce2,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14B0448P-hodnoceni.pdfPosudek vedoucího práce116,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14B0448P-posudek.pdfPosudek oponenta práce382,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A14B0448P-obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce177,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27687

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.