Název: Indukční ohřevy ve strojírenství
Další názvy: Induction heating in engineering
Autoři: Uhlíř, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Kožený, Jiří
Oponent: Rot, David
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2770
Klíčová slova: indukční ohřev;induktor;Curieova teplota;indukční pec;Maxwellovy rovnice;hloubka vniku naindukovaných proudů;povrchové kalení;tváření;tavení;vsázka;kmitočet
Klíčová slova v dalším jazyce: induction heating;inductor;Curie temperature;induction furnace;Maxwell´s equations;penetration depth of induced currents;surface hardening;forming;melting;melted material;frequency
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku použití indukčního ohřevu ve strojírenství. Hlavním cílem práce je určit efektivní podmínky pro indukční tavení, tváření a povrchové kalení. V úvodu je stručně popsán princip samotného indukčního ohřevu. V druhé kapitole jsou zmíněny konkrétní zařízení pro indukční ohřev, jako jsou pece, ohřívačky a podobná zařízení. Třetí kapitola rozebírá různé zdroje indukčního ohřevu. V závěru práce je porovnán indukční ohřev s alternativními zdroji tepla.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is focused on application of the induction heating in engineering. The main aim of the thesis is to define the effective conditions for induction melting, forming and surface hardening. In the introduction is briefly described the induction heating principle itself. The second chapter deals with specific induction heating devices such as furnaces, heaters and similar facilities. Next chapter analyses various sources of the induction heating. At the end of work is comparison of induction heating and alternative sources of heat.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KEV) / Bachelor´s works (DEP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Uhlir Miroslav Indukcni ohrev ve strojirenstvi.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047138_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce297,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047138_oponent.pdfPosudek oponenta práce365,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047138_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce180,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2770

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.