Název: Měření na vzduchovém trojfázovém transformátoru
Další názvy: Measuring of Three-Phase Air-Cooled Transformer
Autoři: Behrík, Vojtěch
Vedoucí práce/školitel: Jarolím, Pavel
Oponent: Červený, Josef
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2771
Klíčová slova: trojfázový transformátor;měření nakrátko;měření naprázdno;převod
Klíčová slova v dalším jazyce: three phase transformer;short-circuit test;open-circuit test;transfer
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je uvedení do problematiky transformátorů. Jsou popsány postupy při měření naprázdno a nakrátko. Tyto postupy jsou následně aplikovány při samotném měření na transformátoru a získané hodnoty jsou zpracovány. Z těchto zpracovaných hodnot jsou následně dopočteny hodnoty prvků náhradního schématu typu T-článek. Dále je určena účinnost transformátoru a úbytek napětí při jmenovitém zatížení.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is an introduction into the problematic of transformers. The procedures of no load and under load testing are described. The procedures are then applied during the transformer testing and acquired values are processed. These processes values are used to calculate the parameters for replacement scheme type T. Further, the efficiency of the transformer and the voltage decrease at nominal load are determined.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Behrik_E09B0216P.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047140_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce282,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047140_oponent.pdfPosudek oponenta práce333,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047140_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce137,82 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2771

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.