Název: Měření rychlosti světla přímou metodou
Další názvy: Direct method of measuring of speed of light
Autoři: Jeníček, Jan
Vedoucí práce/školitel: Sunek, Petr
Oponent: Weissar, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2772
Klíčová slova: rychlost světla;laserová dioda;fotodioda;disperze světla;fázový posun;mikroprocesor
Klíčová slova v dalším jazyce: speed of light;laser diode;photodiode;light dispersion;phase shift;microprocessor
Abstrakt: Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a konstrukci přípravku pro měření rychlosti světla přímou metodou. Měření je založeno na Fizeauově metodě měření pomocí ozubeného kola, která je upravena. Mechanické části jsou provedeny pomocí elektronických obvodů. Samotné vyhodnocení je prováděno pomocí mikroprocesoru. V úvodní části této práce je stručně shrnuta historie měření světla, v druhé části je popsán postup návrhu a provedení měřícího přípravku.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor?s Thesis deals with projecting and development of device for direct measuring the speed of light. The measurement is based on Fizeau method of a rotating cogwheel. This measurement is modi?ed. The mechanical parts have been performed by using electronic circuits. The evaluation is processed by microcontroller. The ?rst part of Thesis is focused on brief overview of the history of measuring the speed of light. The second part is about my design and construction of the equipment for measuring the speed of light.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Jenicek.pdfPlný text práce13,55 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047141_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce291,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047141_oponent.pdfPosudek oponenta práce388,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047141_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce243,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2772

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.