Title: Měření rychlosti světla přímou metodou
Other Titles: Direct method of measuring of speed of light
Authors: Jeníček, Jan
Advisor: Sunek, Petr
Referee: Weissar, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2772
Keywords: rychlost světla;laserová dioda;fotodioda;disperze světla;fázový posun;mikroprocesor
Keywords in different language: speed of light;laser diode;photodiode;light dispersion;phase shift;microprocessor
Abstract: Tato bakalářská práce se věnuje návrhu a konstrukci přípravku pro měření rychlosti světla přímou metodou. Měření je založeno na Fizeauově metodě měření pomocí ozubeného kola, která je upravena. Mechanické části jsou provedeny pomocí elektronických obvodů. Samotné vyhodnocení je prováděno pomocí mikroprocesoru. V úvodní části této práce je stručně shrnuta historie měření světla, v druhé části je popsán postup návrhu a provedení měřícího přípravku.
Abstract in different language: This Bachelor?s Thesis deals with projecting and development of device for direct measuring the speed of light. The measurement is based on Fizeau method of a rotating cogwheel. This measurement is modi?ed. The mechanical parts have been performed by using electronic circuits. The evaluation is processed by microcontroller. The ?rst part of Thesis is focused on brief overview of the history of measuring the speed of light. The second part is about my design and construction of the equipment for measuring the speed of light.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jenicek.pdfPlný text práce13,55 MBAdobe PDFView/Open
047141_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce291,21 kBAdobe PDFView/Open
047141_oponent.pdfPosudek oponenta práce388,27 kBAdobe PDFView/Open
047141_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce243,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2772

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.