Title: Zhodnocení dopadů přeshraničních projektů v Euroregionu Egrensis v období 2007-2013 (2015)
Other Titles: Evaluation of the impacts of cross-border projects in the Euroregion Egrensis in 2007-2013 (2015)
Authors: Javornícky, Adam
Advisor: Dokoupil Jaroslav, Doc. PaedDr. Ph.D.
Referee: Ježek Jiří, Doc. RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27733
Keywords: euregio egrensis;přeshraniční projekty;cíl 3
Keywords in different language: euregio egrensis;cross-border projects;cíl 3
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení dopadů přeshraničních projektů programu Cíl 3 2007-2013 v Euregiu Egrensis. V úvodu jsou představeny cíle práce, metodika práce a je proveden rozbor základní literatury a zdrojů. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část obsahuje definované základní pojmy a kapitoly, které jsou zaměřené na přeshraniční spolupráci, Česko-německé vztahy a program Cíl 3. V praktické části je vymezen zkoumaný euroregion a jeho charakteristika. Další část je věnována zhodnocení dopadů u pěti vybraných přeshraničních projektů v Euregiu Egrensis.
Abstract in different language: This thesis focuses on the evaluation of the impacts of cross-border projects in the Euroregion Egrensis in 2007-2013 (2015). In the introduction of the thesis are defined the aims. There is described a methodics and also analysis of the basic literature and sources. The thesis consists of two parts, theoretical and practical. The teoretical part contains a defined basic concepts and chapters, which focus on cross-border cooperation, Czech-German relationships and programme Cíl 3. In the practical part is defined the examined Euroregion and its characteristics. Another part is focused on evaluation of the impacts of five chosen cross-border projects in Euregio Egrensis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Adam Javornicky.pdfPlný text práce2,87 MBAdobe PDFView/Open
Javornicky.PDFPosudek oponenta práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
Javornicky_0.PDFPosudek vedoucího práce551,32 kBAdobe PDFView/Open
Javornicky_1.PDFPrůběh obhajoby práce259,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27733

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.