Název: Polovodičová relé SSR
Další názvy: Solid State Relay
Autoři: Ryba, Konstantin
Vedoucí práce/školitel: Fořt, Jiří
Oponent: Pittermann, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2775
Klíčová slova: Solid State Reley;polovodičová relé;elektronická relé;optron;použití v praxi
Klíčová slova v dalším jazyce: Solid State Reley;semiconductor relays;electronic relays;optocouplers;use in practice
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na obecný popis Solid State Reley (SSR), jeho vlastností a možností použití v praxi. Práce je věnována porovnání elektromechanického relé s SSR. Závěrečná část se zaobírá měřením charakteristických vlastností a dynamických projevů a analyzuje výsledky.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented bachelor thesis is focused at a general description of Solid State Relays (SSR), its characteristics and utilization in practice. The thesis is devoted to comparing the electromechanical relays and SSR. The final section deals with the measurement of characteristics and the dynamic signs and analyzes the results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ryba_BP_2012_polovodicova_rele_SSR.pdfPlný text práce1,97 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047147_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce294,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047147_oponent.pdfPosudek oponenta práce448,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047147_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce136,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2775

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.