Title: Přehled výkonových polovodičových součástek
Other Titles: Summary of power semiconductor components
Authors: Kubeš, Jiří
Advisor: Fořt, Jiří
Referee: Pittermann, Martin
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2777
Keywords: dioda;tranzistor;IGFET;MOSFET;IGBT;Tyristor;RCT;GTO;IGCT;Triak
Keywords in different language: diode;transistor;IGFET;MOSFET;IGBT;Thyristor;RCT;GTO;IGCT;Triac
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na přehled výkonových polovodičových součástek. Součástky jsou řazeny dle složitosti struktury, od nejmenšího počtu PN přechodů ( diody) až po nejsložitější struktury (triak). Vše je chronologicky uspořádáno. U každé součástky, používané ve výkonové elektronice, jsou napsány údaje od historie, struktury, parametrů až po použití. Pro názornější ukázky jsou použity obrázky, díky kterým je vše jasnější a srozumitelnější. Nechybí také grafy a charakteristiky. Dosahované parametry, tj. proudy, napětí apod. jsou přebrány z katalogů předních výrobců daných součástek. Vše je utříděno pro snazší orientaci a vyhledávání potřebných informací.
Abstract in different language: The present thesis is focused on an overview of power semiconductor devices. The components are sorted by the complexity of the structure, from the smallest number of PN junction (diode) to the most complex structure of (triac). Everything is arranged chronologically. For each component, used in power electronics, data are written from the history, structure, parametersto use. For illustrative examples are used pictures that makeeverything clear and understandable. There also graphs and characteristics. The achieved parameters, ie current, voltage, etc. are taken from the catalogs of the leading manufacturers ofcomponents. Everything is easier orientation for sorting and searching for information needed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace 2012 Jiri Kubes E09B0080P.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
047149_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,63 kBAdobe PDFView/Open
047149_oponent.pdfPosudek oponenta práce554,18 kBAdobe PDFView/Open
047149_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce151,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2777

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.