Název: Přehled výkonových polovodičových součástek
Další názvy: Summary of power semiconductor components
Autoři: Kubeš, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Fořt, Jiří
Oponent: Pittermann, Martin
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2777
Klíčová slova: dioda;tranzistor;IGFET;MOSFET;IGBT;Tyristor;RCT;GTO;IGCT;Triak
Klíčová slova v dalším jazyce: diode;transistor;IGFET;MOSFET;IGBT;Thyristor;RCT;GTO;IGCT;Triac
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na přehled výkonových polovodičových součástek. Součástky jsou řazeny dle složitosti struktury, od nejmenšího počtu PN přechodů ( diody) až po nejsložitější struktury (triak). Vše je chronologicky uspořádáno. U každé součástky, používané ve výkonové elektronice, jsou napsány údaje od historie, struktury, parametrů až po použití. Pro názornější ukázky jsou použity obrázky, díky kterým je vše jasnější a srozumitelnější. Nechybí také grafy a charakteristiky. Dosahované parametry, tj. proudy, napětí apod. jsou přebrány z katalogů předních výrobců daných součástek. Vše je utříděno pro snazší orientaci a vyhledávání potřebných informací.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis is focused on an overview of power semiconductor devices. The components are sorted by the complexity of the structure, from the smallest number of PN junction (diode) to the most complex structure of (triac). Everything is arranged chronologically. For each component, used in power electronics, data are written from the history, structure, parametersto use. For illustrative examples are used pictures that makeeverything clear and understandable. There also graphs and characteristics. The achieved parameters, ie current, voltage, etc. are taken from the catalogs of the leading manufacturers ofcomponents. Everything is easier orientation for sorting and searching for information needed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace 2012 Jiri Kubes E09B0080P.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047149_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047149_oponent.pdfPosudek oponenta práce554,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047149_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce151,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2777

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.