Title: Archeologie trampingu
Other Titles: Archaeology of tramping
Authors: Titlbach, Petr
Advisor: Vařeka Pavel, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Hirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27775
Keywords: tramping;nedestruktivní archeologický výzkum;trampská osada;chříč
Keywords in different language: tramping;non-destructive archaeological research;settlement of tramps;chříč
Abstract: Práce se zabývá svérázným tématem archeologie modernity, konkrétně pak archeologií trampingu a aplikací metod klasické archeologie na tuto problematiku. Předmětem kvalifikační práce je nedestruktivní výzkum zaniklé T.O. Ohio u Chříče na severním Plzeňsku. V praktické části je výzkum orientován k empirickému poznání tohoto hnutí na základě zpracovaných odpovědí z dotazníků, které mi byly poskytnuty 164 respondenty. Další součástí praktického výzkumu byly povrchové sběry a jejich vyhodnocení nebo použití DMR5 k vytvoření 3D modelů lokality a zaměření reliktů strouhy, menší nádrže a samotného objektu.
Abstract in different language: The Bachelor's thesis deals with the topic of the archaeology of modernity, more specifically focuses on archaeology of tramping by using the methods of classical archaeology. The subject of the study is a non-destructive research of a deserted tramp village Ohio near Chříč in northern part of Pilsen region. Practical part of the study contains questionnaires which were distributed to 164 people. Practical research contained surface collections and its evaluation. It also contained the use of DMR5 to create 3D models of locality and to focus on the relics of a gutter, smaller tank and the object itself.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_NEDESTRUKTIVNI_ARCHEOLOGICKY_VYZKUM_TRAMPSKE_OSADY__OHIO__U_CHRICE_NA_SEVERNIM_PLZENSKU_V_KONTEXTU_S_TRAMPSKYM_HNUTIM.pdfPlný text práce6,01 MBAdobe PDFView/Open
Titlbach posudk oponent.pdfPosudek oponenta práce957,86 kBAdobe PDFView/Open
Titlbach - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce446,12 kBAdobe PDFView/Open
Titlbach - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce356,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27775

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.