Title: Povrchový průzkum hradu Sychrov (okr. Plzeň-sever)
Other Titles: The surface survey of the castle Sychrov
Authors: Dmitrišin, Ondřej
Advisor: Gersdorfová Zlata, PhDr.
Referee: Hložek Josef, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27780
Keywords: hrad sychrov;rabštejn nad střelou;povrchový průzkum;plzeň-sever.
Keywords in different language: castle sychrov;spatial survey;non-destructive research;rabštejn nad střelou
Abstract: Práce se zabývá provedením dokumentace a interpretace areálu hradu Sychrov (okr. Plzeň-sever) a rovněž zhodnocení jeho stavební podoby v rámci středověké hradní produkce. V rámci bádání byl proveden povrchový průzkum hradu a jeho bezprostředního okolí, geodetická dokumentace hradního areálu pomocí totální stanice za současného využití dat z leteckého laserového snímkování a povrchové analytické sběry. Rovněž je v práci shrnuto dosavadní poznání o hradu Sychrov i nedalekém městě a hradu Rabštejn.
Abstract in different language: This thesis presents all the information known about the site, including its history, history of the city Rabštejn and history of research. The main part contains description of the state of the ruin nowadays and presentation of an original appearance of the whole castle. A non-destructive research, including spatial survey and total station measuring, was carried out at the site
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Povrchovy pruzkum hradu Sychrov (okr. Plzen-sever) Ondrej Dmitrisin.pdfPlný text práce5,45 MBAdobe PDFView/Open
Dmitrisin - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce623,17 kBAdobe PDFView/Open
Dmitrisin - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce715,92 kBAdobe PDFView/Open
Dmitrisin - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce362,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27780

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.