Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVařeka Pavel, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorTitlbach, Petr
dc.contributor.refereeHirt Tomáš, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-9-5
dc.date.accessioned2018-01-15T15:05:08Z-
dc.date.available2017-6-30
dc.date.available2018-01-15T15:05:08Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-7-28
dc.identifier73969
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27782
dc.description.abstractPráce se zabývá svérázným tématem archeologie modernity, konkrétně pak archeologií trampingu a aplikací metod klasické archeologie na tuto problematiku. Předmětem kvalifikační práce je nedestruktivní výzkum zaniklé T.O. Ohio u Chříče na severním Plzeňsku. V praktické části je výzkum orientován k empirickému poznání tohoto hnutí na základě zpracovaných odpovědí z dotazníků, které mi byly poskytnuty 164 respondenty. Další součástí praktického výzkumu byly povrchové sběry a jejich vyhodnocení nebo použití DMR5 k vytvoření 3D modelů lokality a zaměření reliktů strouhy, menší nádrže a samotného objektu.cs
dc.format54 s. (59 360 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttrampingcs
dc.subjectnedestruktivní archeologický výzkumcs
dc.subjecttrampská osadacs
dc.subjectchříčcs
dc.titleArcheologie trampingucs
dc.title.alternativeArchaeology of trampingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programArcheologiecs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe Bachelor's thesis deals with the topic of the archaeology of modernity, more specifically focuses on archaeology of tramping by using the methods of classical archaeology. The subject of the study is a non-destructive research of a deserted tramp village Ohio near Chříč in northern part of Pilsen region. Practical part of the study contains questionnaires which were distributed to 164 people. Practical research contained surface collections and its evaluation. It also contained the use of DMR5 to create 3D models of locality and to focus on the relics of a gutter, smaller tank and the object itself.en
dc.subject.translatedtrampingen
dc.subject.translatednon-destructive archaeological researchen
dc.subject.translatedsettlement of trampsen
dc.subject.translatedchříčen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_TITLBACH_NEDESTRUKTIVNI_ARCHEOLOGICKY_VYZKUM_TRAMPSKE_OSADY__OHIO__U_CHRICE_NA_SEVERNIM_PLZENSKU_V_KONTEXTU_S_TRAMPSKYM_HNUTIM.pdfPlný text práce5,7 MBAdobe PDFView/Open
Titlbach - posudek vedouci.pdfPosudek vedoucího práce575,76 kBAdobe PDFView/Open
Titlbach - posudek oponent.pdfPosudek oponenta práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Titlbach - prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce336,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27782

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.