Název: Odhady parametru zobecněného exponenciálního rozdělení pomocí Bayesovského přístupu
Další názvy: Estimations of parameter in the generalized exponential distribution through Bayesian method
Autoři: Šašek, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Friesl Michal, Mgr. Ph.D.
Oponent: Stehlík Petr, Doc. RNDr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27791
Klíčová slova: bayesovské odhady;zobecněné exponenciální rozdělení;spolehlivostní funkce;ztrátová funkce;kolmogorov-smirnov test dobré shody;simulace
Klíčová slova v dalším jazyce: bayes estimate;generalized exponencial disribution;kolmogorov-smirnov goodness of fit test;loss function;reliability function;simulation
Abstrakt: Cílem této práce je seznámit se s bayesovským přístupem a aplikovat ho na odhad parametru zobecněného exponenciálního rozdělení nebo na jeho parametrické funkce. Dále pro zvolená apriorní rozdělení popsat odvození odhadů. Pomocí simulace se vyšetří vlastnosti odhadů.
Abstrakt v dalším jazyce: This work explores Bayes estimation of the unknown parameter or parametrical function for the generalized exponencial disribution. For chosen conjugate prior describe descripiton of derived estimations. Examine properties of the derived estimations by simulation study.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce285,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV_Sasek.pdfPosudek vedoucího práce765,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Sasek.pdfPosudek oponenta práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh_Sasek.pdfPrůběh obhajoby práce20,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27791

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.