Title: Estimátor vývodu vn se zemní poruchou
Other Titles: Estimator of high-voltage feeder with earth fault
Authors: Kotek, Petr
Advisor: Drábek Pavel, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Talla Jakub, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27806
Keywords: distribuční síť vn;izolovaná síť;kompenzovaná síť;porucha zemním spojením;dft;porušená část vedení;kompenzační tlumivka
Keywords in different language: hv distribution network;isolated network;compensated network;ground wire failure;dft;broken wiring;compensaion choke
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá identifikací místa poruchy zemním spojením v distribučních sítích vn. Pro identifikaci je použit algoritmus DFT pro výpočet fázového natočení.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the identification of ground fault in HV distribution networks. The DFT algorithm for calculating phase rotation for identification of the fault is used.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Petr_Kotek.pdfPlný text práce1,49 MBAdobe PDFView/Open
070937_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce305,95 kBAdobe PDFView/Open
070937_oponent.pdfPosudek oponenta práce305,29 kBAdobe PDFView/Open
070937_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce201,3 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27806

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.