Název: Aktuální technický stav a diagnostika vypínačů vvn
Další názvy: Current technical state and diagnostics of the high voltage circuit breakers
Autoři: Fukač, Pavel
Vedoucí práce/školitel: Noháč, Karel
Oponent: Vostracký, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2782
Klíčová slova: vypínač vvn;zhášecí komora;spínání;plyn SF6;pohon;diagnostika;zhášení oblouku
Klíčová slova v dalším jazyce: HV circuit breaker;quenching chamber;switching;SF6 gas;drive;diagnostics;arc quenching
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na problematiku vypínačů velmi vysokého napětí, rekapituluje jejich historický vývoj, současné konstrukční řešení a nové možnosti diagnostiky těchto zařízení. Poslední kapitoly práce Vás seznámí s postupem vytvoření reálného výukového demonstračního modelu zhášecí komory vypínače vvn Siemens 3AP1FI.
Abstrakt v dalším jazyce: The present thesis is focused on high-voltage circuit breakers, summarizes the historical development, contemporary design and new diagnostic possibilities of these devices. The last chapter you introduce to create the real learning demonstration model of arcing chamber the Siemens HV circuit breaker type 3AP1FI.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska_prace_Pavel_Fukac_vypinace_vvn.pdfPlný text práce3,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047154_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce354,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047154_oponent.pdfPosudek oponenta práce360,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047154_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce251,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2782

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.