Title: Technologie a využití smart textilií pro monitorování životních funcí
Other Titles: Technology and the use of smart textiles for vital signs monitoring
Authors: Moučková, Kateřina
Advisor: Bystřický Tomáš, Ing.
Referee: Mraček Lukáš, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27821
Keywords: smart textilie;vodivé příze;textilní senzory;textilní elektrody;technologie smart textilií;ekg;tepová frekvence
Keywords in different language: smart textile;conductive yarn;textile sensors;textile electrodes;ecg;pulse rate;smart textile techlology
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na technologii a využití smart textilií pro monitorování životních funkcí. Podrobněji je zde popsána problematika smart textilií, jejich klasifikace, použité materiály a technologie výroby. Následně se práce zabývá popisem srdeční soustavy, principem dlouhodobého měření EKG a aktivními součástmi smart textilií, které monitorují životní funkce. Poslední část této práce je věnována dostupným produktům a porovnání jejich technologií.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the technology and the use of smart textiles for vital signs monitoring. In more detail there is described smart textiles, their classification, used materials and technology of production. Subsequently, the thesis deals with the description of the cardiac system, the principle of long-term ECG measurement and active components of smart textiles that monitor vital signs. The final part of this work is devoted to the available products and the comparison of their technologies.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Katerina_Mouckova.pdfPlný text práce3,08 MBAdobe PDFView/Open
070955_oponent.pdfPosudek oponenta práce389,15 kBAdobe PDFView/Open
070955_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce272,28 kBAdobe PDFView/Open
070955_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce204,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27821

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.