Title: Kogenerační a trigenerační jednotky
Other Titles: Cogeneration and trigeneration units
Authors: Novák, Václav
Advisor: Vachtlová, Michaela
Referee: Bouzek, Lukáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2784
Keywords: kogenerační jednotka;kogenerace;trigenerační jednotka;absorpční chladící jednotky;microkogenerační jednotka
Keywords in different language: cogeneration unit;cogeneration;trigeneration unit;absorption cooling units;microcogeneration unit
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vysvětlení principů kogeneračních a trigeneračních jednotek, jejich konstrukce a přehled, v současné době dostupných kogeneračních a trigeneračních jednotek na trhu a jejich porovnání. Text je rozdělen do pěti částí; první se zabývá principem kogenerace, druhá principem trigenerace. Třetí část popisuje konstrukci kogeneračních jednotek, čtvrtá část konstrukci trigeneračních jednotek a pátá přehled kogeneračních a trigeneračních jednotek na trhu.
Abstract in different language: The presented thesis is focused on explaining the principles of cogeneration and trigeneration units, their structure and overview of currently available cogeneration and trigeneration units on the market and their comparison. The text is divided into five parts: the first one deals with the principle of cogeneration, the second part is dealing with principle of trigeneration. The third section describes the construction of cogeneration units; the fourth part contains description of the design of trigeneration units. The fifth part shows the overview of cogeneration and trigeneration units on the market.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_Vaclav_Novak.pdfPlný text práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
047158_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce254,06 kBAdobe PDFView/Open
047158_oponent.pdfPosudek oponenta práce281,51 kBAdobe PDFView/Open
047158_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce164,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2784

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.