Název: Magnetické senzory a jejich využití (rešerše)
Další názvy: Magnetic Sensors and their applications
Autoři: Timurová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Girg, Josef
Oponent: Tůmová, Olga
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2785
Klíčová slova: magnetismus;senzor;Hallovy snímače;fluxgate;jazýčkové senzory
Klíčová slova v dalším jazyce: magnetism;sensor;Hall effect sensors;fluxgate;reed sensors
Abstrakt: Tématem bakalářské práce jsou magnetické senzory a jejich využití (rešerše). Práce je rozdělena na tři hlavní části. Úvodem je zmíněna historie samotného magnetismu a důležitost senzorů v současné době. V první části je popsán teoretický rozbor a jednotlivé, nejčastěji se vyskytující, magnetické senzory. V další části jsou popsány oblasti využití senzorů v praktické činnosti. V poslední části je přehled senzorů dostupných v současné době na trhu.
Abstrakt v dalším jazyce: Main topic of this bachelor thesis is magnetic sensors and their applications. It is structured into three main parts. First of all there is a history of magnetism and importance of sensors in the present time. First part includes theoretical analysis and description of all known sensors. Next part describes fields of use of sensors in practical activities. Third part is focused on availability of sensors on current market.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
E09B0092K_Petra_Timurova.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047159_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce274,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047159_oponent.pdfPosudek oponenta práce342,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047159_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce148,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2785

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.