Title: Muzejnictví v Domažlicích
Other Titles: Museum management in Domazlice
Authors: Váchalová, Tereza
Advisor: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27863
Keywords: domažlice;muzeum chodska;muzeum jindřicha jindřicha;galerie bratří špillarů;jindřich jindřich
Keywords in different language: domazlice;chodsko museum;jindrich jindrich museum;gallery of spillar's brothers;jindrich jindrich
Abstract: Bakalářská práce pojednává o hlavních institucích nacházejících se v Domažlicích, tj. Muzeu Chodska, Muzeu Jindřicha Jindřicha a Galerii bratří Špillarů. Svoji absolventskou práci jsem rozdělila do čtyř kapitol, v nichž se postupně zabývám muzejnictvím jako takovým, Chodským muzeem a galerií. Největší pozornost jsem věnovala národopisnému Muzeu Jindřicha Jindřicha, o němž se zmiňuji v samostatné kapitole. K této instituce se vztahuje rovněž dotazník, který jsem vypracovala pro všechny věkové kategorie, abych zjistila, jaké pojednání lidé o muzeu mají. Následně jsem ho kvantitativně a kvalitativně vyhodnotila a výsledky graficky znázornila. V neposlední řadě jsem se zaměřila na přetrvávající zvyky a tradice, jež charakterizují chodský region.
Abstract in different language: My Undergraduate thesis concerns the main museum institutions in Domazlice town, namely Chodsko Museum, Jindrich Jindrich Museum and Gallery of Spillar's Brothers. The thesis itself is divided into four chapters, in each chapter there is a detailed description of the issue. The biggest emphasis is put on the ethnographic museum called Jindrich Jindrich Museum. Moreover, there is also a questionnaire related to this institution that has been aimed to all age categories to find out how much are people familiarize with the museum. The results have been evaluated and graphically depicted. Beside information about museums, many local traditions and customs are mentioned there.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP MUZEJNICTVI .pdfPlný text práce2,63 MBAdobe PDFView/Open
Vachalova V.pdfPosudek vedoucího práce659,29 kBAdobe PDFView/Open
Vachalova O.pdfPosudek oponenta práce627,16 kBAdobe PDFView/Open
Vachalova P.pdfPrůběh obhajoby práce136,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27863

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.