Title: Sinice a řasy Vejprnického potoka
Other Titles: Cyanobacteria and algae of the stream Vejprnický potok
Authors: Baxová, Zuzana
Advisor: Cholevová Veronika, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27866
Keywords: fytobentos;diverzita;potok;řasy;sinice
Keywords in different language: algae;cyanobacteria;diversity;phytobenthos;stream
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá algologickým průzkumem na horním toku Vejprnického potoka. Cílem této práce bylo vytvoření druhového soupisu nalezených řas a sinic osidlujících sledované území, zaznamenání chemicko-fyzikálních parametrů povrchové vody a sezónní dynamiky druhů jednotlivých stanovišť. Soupis druhů a zaznamenaná data jsou obsažena v práci. Výsledky dané práce byly porovnávány se studiemi z podobných lokalit.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deal with algological research on the upper reaches of the stream Vejprnický potok. Objectives of this work were to make an inventory of algal species, monitoring physico-chemical parameters of surface water and seasonal dynamics of studied habitats. The thesis includes a list of founded species of algae and cyanobacteria, the recorded seasonal dynamics and all information collected during the research. Results of the work were compared with studies of similar locations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baxova.pdfPlný text práce6,57 MBAdobe PDFView/Open
Baxova P.pdfPrůběh obhajoby práce167,9 kBAdobe PDFView/Open
Baxova O.pdfPosudek oponenta práce505,95 kBAdobe PDFView/Open
Baxova V.pdfPosudek vedoucího práce792,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27866

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.