Název: Sinice a řasy Vejprnického potoka
Další názvy: Cyanobacteria and algae of the stream Vejprnický potok
Autoři: Baxová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Cholevová Veronika, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27866
Klíčová slova: fytobentos;diverzita;potok;řasy;sinice
Klíčová slova v dalším jazyce: algae;cyanobacteria;diversity;phytobenthos;stream
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá algologickým průzkumem na horním toku Vejprnického potoka. Cílem této práce bylo vytvoření druhového soupisu nalezených řas a sinic osidlujících sledované území, zaznamenání chemicko-fyzikálních parametrů povrchové vody a sezónní dynamiky druhů jednotlivých stanovišť. Soupis druhů a zaznamenaná data jsou obsažena v práci. Výsledky dané práce byly porovnávány se studiemi z podobných lokalit.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's thesis deal with algological research on the upper reaches of the stream Vejprnický potok. Objectives of this work were to make an inventory of algal species, monitoring physico-chemical parameters of surface water and seasonal dynamics of studied habitats. The thesis includes a list of founded species of algae and cyanobacteria, the recorded seasonal dynamics and all information collected during the research. Results of the work were compared with studies of similar locations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (CBG) / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Baxova.pdfPlný text práce6,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baxova P.pdfPrůběh obhajoby práce167,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baxova O.pdfPosudek oponenta práce505,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Baxova V.pdfPosudek vedoucího práce792,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27866

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.