Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPretl, Silvan
dc.contributor.authorDidek, Jozef
dc.contributor.refereeŘeboun, Jan
dc.date.accepted2012-06-27
dc.date.accessioned2013-06-19T06:50:41Z
dc.date.available2011-10-17cs
dc.date.available2013-06-19T06:50:41Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-07
dc.identifier47161
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2786
dc.description.abstractBakalářska práce se věnuje nástrojům pro mikrodrátkové bondování. V úvodní části jsou popsány různé skupiny bondovacích nástrojů. Dále jsou vysvětleny principy bondování spolu s vlivem tvaru bondovacího nástroje na provedení výsledného spoje. Další část práce seznamuje čtenáře s jednotlivými výrobci nástrojů a poukazuje na jejich rozdílné přístupy a směřování při výrobě nástrojů. Detailně jsou zde popsány konstrukční parametry nástrojů s poukazem na rozmanitost tvarů a jejich význam při bondování. Závěrečná část práce se věnuje nástrojům pro bondovací stanici Kulicke a Soffa 4700. V této části je vysvětlen způsob volby nástroje a postup při výběru nástroje z katalogu.cs
dc.format56 s., 7 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmikrodrátkové bondovánícs
dc.subjecttermosonické bondovánícs
dc.subjectultrazvukové bondovánícs
dc.subjectkuličkové bondovánícs
dc.subjectklínové bondovánícs
dc.subjectkapiláracs
dc.subjectklínové nástrojecs
dc.subjectpáskové bondovánícs
dc.titleNástroje pro mikrodrátkové bondovánícs
dc.title.alternativeWirebonding toolsen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.description.departmentKatedra elektromechaniky a výkonové elektronikycs
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis bachelor's thesis is develoted to tools for micro wire bonding. The thesis describes various groups of the micro wire bonding tools, explains the principles of the bonding and shows the influences of the bonding tool shape on the bonding performance. The thesis introduces readers with separate tooling manufacturers and shows their different attitudes and approaches of manufacturing the micro wire bonding tools. The thesis describes the bonding tool construction parameters and also shows the bonding tool shape variety and bonding tool shape significance during the bonding. In the last part of the bachelor's thesis is paid the attention to the bonding tools for the bonding station Kulicke and Soffa 4700. There is explained the way of choosing the bonding tool and the way how to look it up from the catalog.en
dc.subject.translatedwire bondingen
dc.subject.translatedthermosonic bondingen
dc.subject.translatedultrasonic bondingen
dc.subject.translatedball bondingen
dc.subject.translatedwedge bondingen
dc.subject.translatedcapillaryen
dc.subject.translatedwedge toolsen
dc.subject.translatedribbon bondingen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bondovani.pdfPlný text práce8,34 MBAdobe PDFView/Open
047161_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce355,09 kBAdobe PDFView/Open
047161_oponent.pdfPosudek oponenta práce404,85 kBAdobe PDFView/Open
047161_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce140,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2786

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.