Název: Návrh kamerového systému
Další názvy: Design of camera system
Autoři: Nový, Ivan
Vedoucí práce/školitel: Karban, Pavel
Oponent: Polcar, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2787
Klíčová slova: CCTV;CCD;IP-kamery;kamery HD-SDI;digitální videorekordér;IR reflektor;symetrické vedení;koaxiální kabel;optický kabel;záložní zdroj UPS;program Sichr;proudový chránič;přepěťová ochrana
Klíčová slova v dalším jazyce: CCTV;CCD;IP-cameras;cameras HD-SDI;digital video recorder;IR reflector;symmetrical line;coaxial cable;optical cable;uninterruptible power supply (UPS);programme Sichr;current protector;overvoltage protection
Abstrakt: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh kamerového systému ve venkovních a vnitřních prostorách železniční stanice. V textu je popsáno jedno z možných technických řešení s různými způsoby přenosu videosignálů a řídících dat. V návrhu je využito několika typů kamer. Krátce je zde zmíněna problematika nočního přisvícení pomocí IR reflektorů. Napájení kamerového systému je řešeno postupně po jednotlivých etapách - od stanovení vnějších vlivů a volby ochranných opatření až po výpočet a kontrolu ve výpočetním programu SICHR a konkrétní řešení napájecího rozvodu.
Abstrakt v dalším jazyce: The undergraduate thesis is focused on the suggestion of the camera system in the outside and inside premises of the railway station. There is a description of one of the possible technical solutions including various ways of the transmission of video signals and control data in the text. Several types of cameras are used in my camera system suggestion. The issues of the night additional lighting by IR reflectors are included as well. The power supply of the camera system is solved gradually in particular stages ? from the determination of the outside influences and the choice of safety measures up to the calculation and check in the computer programme SICHR and the particular solutions of the power distribution system.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Ivan Novy E09B0041K.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047163_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce248,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047163_oponent.pdfPosudek oponenta práce315,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
047163_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce160,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2787

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.