Title: Návrh kamerového systému
Other Titles: Design of camera system
Authors: Nový, Ivan
Advisor: Karban, Pavel
Referee: Polcar, Petr
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2787
Keywords: CCTV;CCD;IP-kamery;kamery HD-SDI;digitální videorekordér;IR reflektor;symetrické vedení;koaxiální kabel;optický kabel;záložní zdroj UPS;program Sichr;proudový chránič;přepěťová ochrana
Keywords in different language: CCTV;CCD;IP-cameras;cameras HD-SDI;digital video recorder;IR reflector;symmetrical line;coaxial cable;optical cable;uninterruptible power supply (UPS);programme Sichr;current protector;overvoltage protection
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na návrh kamerového systému ve venkovních a vnitřních prostorách železniční stanice. V textu je popsáno jedno z možných technických řešení s různými způsoby přenosu videosignálů a řídících dat. V návrhu je využito několika typů kamer. Krátce je zde zmíněna problematika nočního přisvícení pomocí IR reflektorů. Napájení kamerového systému je řešeno postupně po jednotlivých etapách - od stanovení vnějších vlivů a volby ochranných opatření až po výpočet a kontrolu ve výpočetním programu SICHR a konkrétní řešení napájecího rozvodu.
Abstract in different language: The undergraduate thesis is focused on the suggestion of the camera system in the outside and inside premises of the railway station. There is a description of one of the possible technical solutions including various ways of the transmission of video signals and control data in the text. Several types of cameras are used in my camera system suggestion. The issues of the night additional lighting by IR reflectors are included as well. The power supply of the camera system is solved gradually in particular stages ? from the determination of the outside influences and the choice of safety measures up to the calculation and check in the computer programme SICHR and the particular solutions of the power distribution system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Ivan Novy E09B0041K.pdfPlný text práce3,64 MBAdobe PDFView/Open
047163_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce248,37 kBAdobe PDFView/Open
047163_oponent.pdfPosudek oponenta práce315,03 kBAdobe PDFView/Open
047163_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce160,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2787

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.