Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorStacke Václav, RNDr. Ph.D.
dc.contributor.authorFaltusová, Zdeňka
dc.date.accepted2017-6-12
dc.date.accessioned2018-01-15T15:05:41Z-
dc.date.available2015-12-10
dc.date.available2018-01-15T15:05:41Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-28
dc.identifier68895
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27870-
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá sledováním a hodnocením časoprostorových změn vývoje krajiny v povodí Nivního potoka od 19. do 21. století. Pro hodnocení změn byly použity staré mapy, historické letecké snímky a současné ortofotomapy. Všechna tato rastrová data byla ručně vektorizována v programu ArcGIS Desktop 10.2. K analýze výsledků byly použity prostorové a statistické analýzy.cs
dc.format69 s. (70 989 znaků)
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectnivní potokcs
dc.subjectnová vescs
dc.subjectsudetycs
dc.subjectvývoj krajinycs
dc.subjectzemědělské využitícs
dc.titleZměny krajiny v povodí Nivního potoka od 19. do 21. stoletícs
dc.title.alternativeLandscape changes in the Nivní potok brook catchment from 19th to 21st centuryen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogická
dc.thesis.degree-programPřírodovědná studia
dc.description.resultNeobhájeno
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis deals with the observation and evaluation of time-space changes of the landscape development in basin of Nivní potok from the 19th to the 21st century. Old maps, historical aerial photographs and current orthophotomaps were used for evaluations. All of these raster data were manually vectorized in ArcGIS Desktop 10.2. The spatial and statistical analysis were used to analyse the results.en
dc.subject.translatednivní potoken
dc.subject.translatednová vesen
dc.subject.translatedsudetenlanden
dc.subject.translatedlandscape developmenten
dc.subject.translatedagricultural useen
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zmeny_k_v_povodi_NP_ZF.pdfPlný text práce4,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Faltusova P.pdfPrůběh obhajoby práce310,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Faltusova O.pdfPosudek oponenta práce926,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Faltusova V.pdfPosudek vedoucího práce886,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27870

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.