Název: Návrh a aplikace interaktivních zeměpisných cvičení ve výuce regionální geografie na ZŠ
Další názvy: Designing and application of interactive geographical exercises in the elementary school geography
Autoři: Rom, Filip
Vedoucí práce/školitel: Pluháčková Markéta, Mgr.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27871
Klíčová slova: experiment;experimentální skupina;kontrolní skupina;zeměpis;jižní amerika;základní škola;hot potatoes;interaktivní výuka;interaktivní cvičení
Klíčová slova v dalším jazyce: experiment;experimental group control group;geography;south america;primary school;hot potatoes;interactive teaching;interactive exercises
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá využitím interaktivních cvičení formou blended learningu. Práce ověřuje předpoklady pomocí pedagogického experimentu a dotazníkového šetření. Pedagogický experiment porovnával dvě skupiny žáků základní školy a jeho smyslem bylo zjištění, zda opakování formou interaktivních cvičení má kladný vliv na zvýšení znalostí a také to, zda žákům tato forma opakování vyhovuje více než klasické formy opakování. Výstupem práce jsou interaktivní cvičení vytvořená v programu Hot Potatoes využitelná ve výuce regionální geografie Jižní Ameriky na základní škole.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with using of interactive exercises by blended learning. Some assumpitons are verified in a questionnaire and in a pedagogical experiment.The experiment compared two groups of basic school pupils. Its aim was to find out whether revising is useful by using of interactive exercises . Whether it leads to better knowledge and whether the pupils like this method more than the traditional one. The result of the work are some special interactive exercises made in Hot Potatoes programme. They can be used in teaching of Regional geography of South America.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_rom.pdfPlný text práce2,83 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rom P.pdfPrůběh obhajoby práce234,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rom V.pdfPosudek vedoucího práce476,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rom O.pdfPosudek oponenta práce541,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27871

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.